Πότισμα

Προσέχουμε να μην έχουμε στάσιμα νερά και ποτίζουμε μόνο όταν το χώμα στεγνώνει.