Πολυετείς πόες

Για να μπορέσουν να ανθίσουν ξανά τα φυτά σας θα πρέπει να αφαιρείτε συχνά τα ξερά φύλλα και τα λουλούδια τους.