Πολλαπλασιάζεται:

Χρησιμοποιούμε μοσχεύματα και σπόρους για τον πολλαπλασιασμό του.