Πολλαπλασιασμός

Πολλαπλασιάζεται με σπόρους κα διαίρεση. Ο κυριότερος τρόπος είναι η χρήση σπόρου, που σπέρνεται συνήθως τον Μάρτιο.