Πολλαπλασιασμός

Πολλαπλασιάζεται κυρίως με σπόρο.