Πολλαπλασιασμός

Πολλαπλασιάζεται κυρίως με διαίρεση του ριζώματος σε κομμάτια που το καθένα φέρει ένα τμήμα του υπέργειου βλαστού. Προτιμάμε τα περιφερειακά ριζώματα καθώς δίνουν ζωηρότερα φυτά.