Πολλαπλασιασμός

 

Πολλαπλασιάζεται εύκολα με διαίρεση και ριζώματα και σπανιότερα με σπόρο.