Πολλαπλασιασμός

Πολλαπλασιάζεται με σπόρο και μοσχεύματα.