Πολλαπλασιασμός:

Γίνεται εύκολα με διαίρεση την Άνοιξη, σε ορισμένα φυτά γίνεται και με σπόρο.