Πολλαπλασιασμός:

Γίνεται την Άνοιξη με σπόρο ή με διαίρεση, με την δεύτερη μέθοδο να είναι ευκολότερη.