Πολλαπλασιασμός:

Γίνεται με σπόρο ή με αφαίρεση νέων στελεχών που εμφανίζονται μετά την άνθησή και φύτευσή τους σε ξεχωριστή γλάστρα.