Πολλαπλασιασμός:

Γίνεται την Άνοιξη με σπόρο ή διαίρεση. Η σπορά γίνεται σε μικρές γλάστρες που διατηρούνται σε θερμές και υγρές συνθήκες, παρόμοιες με αυτές ενός θερμοκηπίου.