Πολλαπλασιασμός:

Προτιμάτε ο πολλαπλασιασμός με ριζώματα για λόγους ευκολίας και αξιοπιστίας, αλλά γίνεται και με παραφυάδες ή σπόρο.