Πολλαπλασιασμός:

Γίνεται με διαίρεση την Άνοιξη λίγο πριν αρχίσει η έντονη ανάπτυξή της.