Πολλαπλασιασμός:

Γίνεται με σπόρο και διαίρεση. Ο σπόρος του γιούνγκος δεν είναι τόσο αξιόπιστος για αυτό η διαίρεση προτιμάτε σχεδόν πάντα ως τρόπος πολλαπλασιασμού.