Πολλαπλασιασμός:

Γίνεται με σπόρο ή με διαίρεση την Άνοιξη και το Φθινόπωρο.