Πολλαπλασιασμός:

Γίνεται κυρίως με φυλλώδη μοσχεύματα και διαίρεση, αλλά και με σπόρο.