Πολλαπλασιασμός

Με καταβολάδες, εμβολιασμό και μοσχεύματα.