Πολλαπλασιασμός:

Γίνεται το Φθινόπωρο με διαίρεση των συστάδων του και τις αρχές του Καλοκαιριού με σπόρο.