Πολλαπλασιασμός:

Γίνεται με σπόρο και εμβολιασμό. Ο σπόρος χρειάζεται συγκεκριμένη τεχνική στην φύτευσή του που θα αναφερθεί παρακάτω.