Πολλαπλασιασμός:

Γίνεται με σπόρο και μοσχεύματα.