Πολλαπλασιασμός

Ο πολλαπλασιασμός γίνεται αποκλειστικά με σπόρο. Ο σπόρος φυτεύεται το Μάρτιο αλλά χρειάζεται ζεστές συνθήκες για να φυτρώσει. Φροντίζουμε η γλάστρα με τους σπόρους να βρίσκεται σε ηλιόλουστο σημείο που δεν επηρεάζεται από πρωινούς ανοιξιάτικους παγετούς. Οι σπόροι δεν πρέπει να καλύπτονται με χώμα γιατί χρειάζονται φως για να βλαστήσουν. Τα φυτάρια είναι έτοιμα για μεταφύτευση σε μεγαλύτερη γλάστρα (ώστε να υπάρχει χώρος για την ανάπτυξη της ρίζας) όταν έχουν φτάσει ύψος 10 εκατοστά. Αν φυτεύουμε πολλά φυτά σε μποστάνι το κάθε ένα πρέπει να έχει απόσταση από τα διπλανά του περίπου 40 εκατοστά.