Πολλαπλασιασμός

Ο πολλαπλασιασμός γίνεται με σπόρο που μπορούμε να προμηθευτούμε από το εμπόριο, με καταβολάδες ή με ημιξυλώδη μοσχεύματα το Καλοκαίρι. Η μέθοδος των καταβολάδων και των μοσχευμάτων είναι πιο αξιόπιστες καθώς ο σπόρος δεν έχει υψηλή βλαστικότητα.