Ποικιλίες

- Black beauty

- Rosa Bianca

- White beauty

- Τσακώνικες

- Μακριές

- Νάνες

- Πρώιμες