Ποικιλίες

  • Buxus sempervirens (Για ψυχρά κλίματα)
  • Buxus macrophylla Rotundifolia (Για νότια κλίματα)
  • Buxus macrophylla Faulkner (Για όλα τα κλίματα)