Ποικιλίες:

 Χωρίζεται σε 2 μεγάλες κατηγορίες που προέρχονται από τα υποείδη Molinia caerulea subsp. Caerulea  και  Molinia caerulea subsp. Arundinacea. Και τα δύο υποείδη έχουν πολυάριθμες ποικιλίες με διάφορα χαρακτηριστικά.