Ποικιλίες:

Στην αγορά κυριαρχούν τα υβρίδια Ντούνεντιν (Dunedin Hybrids) που προέρχονται από τα είδη Brachyglottis greyi, Brachyglottis laxifolia, και Brachyglottis compacta, καθώς έχουν πλήθος επιθυμητών χαρακτηριστικών. Το κυριότερο από αυτά είναι το Brachyglottis ‘sunshine’ το οποίο βρίσκουμε και στην ελληνική αγορά.