Ποικιλίες:

Η Αριστολόχια η γιγάντια αποτελεί ένα από τα 500 είδη στην οικογένεια των Αριστολόχιων, στην οποία συναντάμε αρκετά καλλωπιστικά είδη. Στην Ελλάδα φύονται τα ενδημικά είδη Aristolochia cretica και Aristolochia rotunda (Αριστολόχια η κρητική και Αριστολόχια η στρογγυλή αντίστοιχα).