Ποικιλίες:

Στο γένος Στίπα(Stipa) κατατάσσονται πάνω από 300 είδη φυτών, από τα οποία ένα μεγάλο μέρος χρησιμοποιείται για καλλωπιστικούς σκοπούς.