Ποικιλίες:

Υπάρχει μεγάλο πλήθος ποικιλιών με πιο δημοφιλείς τις νάνες ποικιλίες και τις ποικιλίες «Ομπρέλα».  Επίσης μπορούμε να διαχωρίσουμε τις ποικιλίες με βάση το χρώμα των φύλλων, σε πράσινο-κίτρινο, πράσινο-λευκό και σκέτο πράσινο.