Ποικιλίες:

Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, γεωπόνοι από τη Ρωσία και την ανατολική Γερμανία ανέπτυξαν ποικιλίες με υψηλότερη διατροφική αξία, μεγαλύτερους καρπούς και διαφορετικές περιόδους ωρίμανσης. Τα βελτιωμένα φυτά που προέκυψαν και χρησιμοποιούνται πλέον σήμερα έχουν μικρότερη ανάπτυξη, μακρύτερους μίσχους και λιγότερα πιο μαλακά αγκάθια που βοηθούν να γίνει η συγκομιδή ευκολότερα. Οι γνωστότερες ποικιλίες που εισάχθηκαν από τη Ρωσία και τη Γερμανία είναι οι ‘AC Autumn Glow’, ‘AC Prairie Sunset’, ‘Harvest Moon’, ‘Indian Summer’ and ‘Orange September.’ Όλες αφορούν θηλυκά δέντρα ενώ τα αρσενικά συνήθως κυκλοφορούν στην αγορά χωρίς ταξινόμηση.