Ποικιλίες:

Η ονομασία θρούμπι αναφέρεται σε 2 είδη φυτών τα Satureja thymbra &Thymba spicata, με το δεύτερο να είναι ενδημικό της χώρας μας. Είναι παρόμοια φυτά παρόλο που ανήκουν σε διαφορετικά γένη και θα αναφερθούμε παρακάτω στις διαφορές τους, όπου αυτό χρειάζεται.