Ποικιλίες

- Mammilaria elongata

- Mammilaria gracilis

- Mammilaria candida

- Mammilaria lauii