Ποια είναι η σημασία του νερού για τον άνθρωπο;

Το νερό είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον άνθρωπο.  Ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται από  60-65 %  νερό. Χωρίς νερό δεν μπορεί να ζήσει πάνω από 5 μέρες. Η υπερβολική  διοχέτευση, μη επεξεργασμένων αποβλήτων στα ύδατα επιφέρει μόλυνση του περιβάλλοντος, υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και κίνδυνο στην υγεία του ανθρώπου.