Φυτά κατάλληλα για φράχτες

Φυτά κατάλληλα για φράχτες

Πίνακας φυτών για φράχτη

 

Πολλές φορές στους κήπους δημιουργούμε φυτοφράχτες, για να προστατευτούμε από τα αδιάκριτα βλέμματα ή για να ανακόψουμε την ορμή των ισχυρών ανέμων. Ανάλογα με τις προτιμήσεις σε ύψος και της χρήσης του φυτοφράχτη που θέλουμε να δημιουργήσουμε, οι επιλογές είναι πολλές.

 

ΜΕΓΑΛΟΙ

ΑΠΟ 3 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

ΜΕΣΑΙΟΙ

ΑΠΟ 1 – 3 ΜΕΤΡΑ

ΜΙΚΡΟΙ

ΜΕΧΡΙ 1 ΜΕΤΡΟ

 

Γκόλντ κρέστ

Αγγελική

Αγγελική νάνα

Δάφνη

Βιβούρνο

Αμπέλια

Κυπαρίσσι

Δάφνη του Απόλλωνα

Βερονίκη νάνα

Λέιλαντ

Δαφνοκέρασος

Γρεβιλέα

Λεύκα

Δενδρολίβανο

Ναντίνα

Ροδιά

Ελαίαγνος

Πυξάρι

Ταξός

Ευγαινία

Σινεράρια

Χαρουπία

Ευώνυμο

 

 

Κουμαριά

 

 

Λαντάνα

 

 

Λιγουστρίνι

 

 

Μπαμπού

 

 

Μυόπορο

 

 

Πικροδάφνη

 

 

Πυράκανθος

 

 

Ράμνος

 

 

Σχίνος

 

 

Τεύκριο

 

 

Φωτίνια

 

 

πηγές φωτογραφιών: https://czimmergarden.hu/
https://momsdesignbuild.com

Πίνακας φυτών για φράχτη

 

Πολλές φορές στους κήπους δημιουργούμε φυτοφράχτες, για να προστατευτούμε από τα αδιάκριτα βλέμματα ή για να ανακόψουμε την ορμή των ισχυρών ανέμων. Ανάλογα με τις προτιμήσεις σε ύψος και της χρήσης του φυτοφράχτη που θέλουμε να δημιουργήσουμε, οι επιλογές είναι πολλές.

 

ΜΕΓΑΛΟΙ

ΑΠΟ 3 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

ΜΕΣΑΙΟΙ

ΑΠΟ 1 – 3 ΜΕΤΡΑ

ΜΙΚΡΟΙ

ΜΕΧΡΙ 1 ΜΕΤΡΟ

 

Γκόλντ κρέστ

Αγγελική

Αγγελική νάνα

Δάφνη

Βιβούρνο

Αμπέλια

Κυπαρίσσι

Δάφνη του Απόλλωνα

Βερονίκη νάνα

Λέιλαντ

Δαφνοκέρασος

Γρεβιλέα

Λεύκα

Δενδρολίβανο

Ναντίνα

Ροδιά

Ελαίαγνος

Πυξάρι

Ταξός

Ευγαινία

Σινεράρια

Χαρουπία

Ευώνυμο

 

 

Κουμαριά

 

 

Λαντάνα

 

 

Λιγουστρίνι

 

 

Μπαμπού

 

 

Μυόπορο

 

 

Πικροδάφνη

 

 

Πυράκανθος

 

 

Ράμνος

 

 

Σχίνος

 

 

Τεύκριο

 

 

Φωτίνια

 

 

πηγές φωτογραφιών: https://czimmergarden.hu/
https://momsdesignbuild.comΔείτε περισσότερα

Άγριο χαμομήλι στην πλατεία Πεντέλης

Φυσική ζωγραφιά με άγριο χαμομήλι.

Γλαστράκι από παλιά λάμπα

Πως μια παλιά λάμπα γίνεται γλάστρα.