Πηγές

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347286801051

 

https://www.youtube.com/watch?v=LU_KD1enR3Q

 

Πασχάλης Χρ. Χαριζάνης(2017) ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Έκδόσεις Μελισσοκομικη Επιθεώρηση, Ειρ. Παππά