Περιγραφή

Ανήκει στα φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα, είναι μακρόβιο. Τα φύλλα της έχουν σχήμα ωοειδή ή καρδιόσχημα και είναι πράσινου χρώματος. Τα άνθη είναι λευκά, σπανιότερα έχουν ρόδινο χρώμα. Ο καρπός της έχει σφαιρικό ή αχλαδόμορφο σχήμα. Μπορεί να φτάσει τα 5- 8 μέτρα ύψος, ανάλογα με την ποικιλία.