Περιγραφή

Ανήκει στα μονοετή φυτά. Ο βλαστός του είναι σκληρός και χοντρός. Τα φύλλα του είναι μακριά, σαν σπαθιά. Στο πάνω μέρος του φυτού βγαίνει η αρσενική ταξιανθία,  που ονομάζεται φόβη, ενώ στο κάτω μέρος βγαίνουν οι σπάδικες (θηλυκές ταξιανθίες). Η φόβη γονιμοποιεί τους σπάδικες, μέσω του αέρα και έτσι έχουμε παραγωγή καρπών. Μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 2,5 μέτρα.