Περιγραφή

Είναι έντομα μικρού μεγέθους, περίπου 3 mm, το σχήμα τους είναι οβάλ και η εμφάνιση τους πάνω στο φυτό είναι σαν καφέ λέπια. Λόγω του μικρού τους μεγέθους, είναι δύσκολο να καταλάβουμε την προσβολή. Το έτος γεννάνε 3 φορές και πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα.