Περιγραφή:

Ο μίσχανθος είναι ένα πολυετές αγρωστώδες φυτό στην οικογένεια του γκαζόν. Καλλιεργείται για καλλωπιστικούς  και ενεργειακούς σκοπούς και αναπτύσσεται ταχύτατα, χωρίς πολλές απαιτήσεις. Ζει για  15 με 20 χρόνια και το ύψος του ανάλογα την ποικιλία κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 3 μέτρων. Σχηματίζει πυκνό ριζικό σύστημα σε βάθος μεγαλύτερο του 1 μέτρου. Το φύλλωμα του αποτελείται από πολυάριθμα λογχοειδή φύλλα σε χρώμα που εξαρτάται από το είδος/ποικιλία, όπως πράσινο που είναι το συχνότερο, καστανοκόκκινο, με ή χωρίς κίτρινους στιγματισμούς. Τα φύλλα του έχουν ευθυτενή ανάπτυξη χωρίς διακλαδώσεις και φτάνουν σε μήκος τα 2 με 4 μέτρα. Τα άνθη του εμφανίζονται σε ψηλά στελέχη που ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο φύλλωμα και σχηματίζουν πυκνές βοτρυώδεις ταξιανθίες που θυμίζουν φτερά.