Περιγραφή:

Η Κυμβαλάρια  είναι ένα έρπων, ποώδες φυτό με γρήγορη ανάπτυξη, που χρησιμοποιείται για εδαφοκάλυψη και διακόσμηση ρωγμών. Το ύψος του είναι πολύ μικρό, περίπου 10 εκατοστά και απλώνεται σε πλάτος μέχρι και 50 εκατοστά. Έχει όμορφα βαθυπράσινα φύλλα σε σχήμα νεφρού και σε μέγεθος μέχρι και 3 εκατοστά.  Ανθίζει με μικρά λιλά-λευκά λουλούδια  και θυμίζουν σε σχήμα τα άνθη από τα γνωστά μας «σκυλάκια».