Ντοπαμίνη

Eυθύνεται για την αυξημένη κινητική δράση.