Χαρακτηριστικό της γνώρισμα

Ο καρπός της και τα πλατιά φύλλα.