Εδαφος

Είναι φυτό που αναπτύσσεται σε όλων των ειδών τα εδάφη. Ακόμα και σε πολύ φτωχά. Αν τη φυτέψουμε σε γλάστρα, χρησιμοποιούμε χώμα για κάκτους.