Θερμοκρασία

Αντέχει σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Αντέχει όμως και σε θερμοκρασίες αρκετά κάτω από το μηδέν (-10°C).