Αντιμετώπιση

Για την αντιμετώπιση της, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα βιολογικό σκεύασμα σαπουνόνερου.

Παρασκευή  και Υλικά Διαλύματος:

  •   Παίρνουμε ένα πράσινο σαπούνι και το τρίβουμε
  •   Σε 1 λίτρο νερό, διαλύουμε το σαπούνι,
  •   Προσθέτουμε 1-2 σταγόνες καθαρό οινόπνευμα.
  •   Τοποθετείτε το διάλυμα σε ένα ψεκαστήρι, που μπορείτε να το προμηθευτήτε από το εμπόριο.
  •   Ανακινείτε καλά το διάλυμα.

Είστε έτοιμοι να ψεκάσετε τα φυτά σας. Ανάλογα με την προσβολή, πρέπει να αυξήσετε τους ψεκασμούς.