Χρησιμότητα στην κοινωνική ζωή

  • Ικανοποιούν διάφορες ανάγκες των ανθρώπων, οι οποίες απαιτούν ηλεκτρικό ρεύμα, όπως φως, θέρμανση κ.α.
  • Επίσης το κόστος της χρήσης των ανεμογεννητριών είναι πολύ μικρότερο από την κατανάλωση, άλλων πηγών ενέργειας.
  • Τέλος οι ανεμογεννήτριες δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον.