Ιστορικά στοιχεία

Με το πέρασμα των χρόνων οι ανεμόμυλοι αντικαταστάθηκαν από τις ανεμογεννήτριες, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας, μέσω του ανέμου. Αναφορικά:

- Για πρώτη φορά το 1890 στην Δανία χρησιμοποιήθηκε ανεμόμυλος για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή ως ανεμογεννήτρια.

- Το 1918 μετά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο έγιναν πειράματα με ανεμόμυλους, για να χρησιμοποιηθούν σαν πηγές ηλεκτρικού ρεύματος.

- Στην Κριμαία το 1931 έγινε εγκατάσταση ανεμογεννήτριας, για να τροφοδοτεί το τοπικό δίκτυο, με ηλεκτρική ενέργεια στο τμήμα χαμηλής τάσης.

- Την δεκαετία του 1940 στις ΗΠΑ λειτούργησαν πραγματικές ανεμογεννήτριες και στην Αγγλία την δεκαετία του 1950. Το ίδιο συνέβηκε  και στη Γαλλία.

- Το 1945 μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο μέχρι και την δεκαετία του 1970, οι προσπάθειες για παροχή ηλεκτρικού, με ανεμογεννήτριες  βρέθηκαν σε αδράνεια, ενώ το 1973 ξανάρχισαν οι προσπάθειες.

- Την δεκαετία του 1980, στο εμπόριο να κυκλοφορούν διαφόρων ειδών ανεμογεννήτριες.

Οι κυριότεροι τύποι είναι:

1.  Ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα, με πτερύγια: έχουν 2 ή 3 πτερύγια και η ισχύς τους δεν είναι πολλών κιλοβάτ.

2.  Ανεμογεννήτριες Νταριά, με κατακόρυφο άξονα: εφευρέθηκαν το 1925 από έναν Γάλλο. Είναι πιο απλές και πιο μικρής ισχύος.