Ανεμογεννήτριες, μια χρήσιμη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας

Υπάρχουν διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι χρήσιμες για τον άνθρωπο.

Κάποιες από αυτές είναι:

α. η ηλιακή ενέργεια (ήλιος)

β.  η αιολική ενέργεια (αέρας)

γ. η υδροηλεκτρική ενέργεια (νερό)

Αυτές οι πηγές ενέργειας βρίσκονται ανεξάντλητες στο περιβάλλον.

Οι ανεμογεννήτριες είναι ουσιαστικά η εξέλιξη των  ανεμόμυλων, που τους χρησιμοποιούσαν, για να αντλήσουν νερό, για να αλέσουν σιτηρά και για διάφορες άλλες εργασίες.