Γιατί κλαδεύουμε;

  • Κλαδεύουμε τα φυτά για να τους δώσουμε σωστό σχήμα.
  • Για να διαμορφώσουμε το σκελετό τους με τέτοιο τρόπο,  ώστε να μην έχουν προβλήματα με τον αέρα και το βάρος τους.
  • Για να τα βοηθήσουμε να γίνουν πιο ανθεκτικά στους εχθρούς και τις ασθένειες.
  • Για να υπάρχει ισορροπία μεταξύ βλάστησης και ανθοφορίας.